Information till dig som ska göra en annons

Kundens ansvar
Kunden ansvarar för att annonsmaterialet är korrekt producerat. Kunden ansvarar för att annonsmaterialet finns annonsmottagningen tillhanda innan utsatt materialstopptid.

Innan du skickar material, kontrollera att:
• Annonsens storlek överensstämmer med den bokade ytan.
• PDF-filer bara innehåller en annons.
• Filen bara innehåller CMYK-färger.
• Alla typsnitt är inkluderade i filen eller gjorda som banor.
• Bilder i annonsen har rätt upplösning.

Filformat
Annonser måste skickas som färdig PDF- eller EPS-filer. Word-, PowerPoint- eller liknande filer räknas inte som tryckfärdigt annonsmaterial.

Filnamn
Döp filen enligt mallen:
Kund_storlek_tidning.filsuffix
Exempel: ”Foretaget_210x297_Biloverkstad.pdf”
Undvik å, ä, ö och mellanslag i filnamnet då detta kan orsaka fel vid överföringen.

PDF
Ett PDF-dokument får bara innehålla en annons. Om du behöver leverera fler annonser skall dessa delas upp i separata PDF-filer.

EPS
EPS-filer ska levereras med inbäddade typsnitt och med förhandsvisning. Observera att EPS-filer ska komprimeras innan leverans som Zip- eller Sit-fil.

Storlek
Dokumentformatet på den fil som lämnas ska ha exakt samma storlek som den bokade ytan för annonsen, bredd x höjd i mm. Ansvar för eventuell kvalitetsförlust vid skalning ligger hos materiallämnaren. Vid utfallande annonser skall 3-5 mm utfall + skärmärken vara med i materialet.

Färgannonser
Färgannonser ska sparas i CMYK-läge. Färger från andra färgsystem kommer att konverteras till CMYK. Ansvar för eventuella färgavvikelser vid konverteringen från annat färgsystem ligger hos materiallämnaren.

Färgprofiler
Följande information gäller Bil & Verkstad, ByggFakta Sverige, Hotell & Restaurang, Allt om Gården, SiL (Skandinavisk sjukvårdsinformation), Tidningen CityMark, VillaFakta och Åkeri & Entreprenad:
I Photoshop finns en inbyggd färgprofil som heter Coated FOGRA39. Du kan ladda hem färgprofilen här.

Följande information gäller Byggvärlden:
Färgprofilen för Byggvärlden kan du ladda hem här.

Följande information gäller Villabladet och Mittia-tidningen:
Färgprofil för Villabladet och Mittia-tidningen kan du ladda hem här.

Utfall och skärmärken
Vi behöver utfall och skärmärken på annonser som ska placeras utfallande. Ska annonsen placeras enligt satsytan behövs inte utfall och skärmärken.

Text
För svart text, kontrollera att texten endast är i 100% svart (K). Undvik om möjligt negativ text på flerfärgad bakgrund. Vid misspass kan texten bli oläslig. Om du väljer att ha negativ text på flerfärgad bakgrund, använd gärna ett linjärt typsnitt i minst 12 pt i halvfet stil.

Bilder
Bilder i annonsen måste monteras högupplösta och vara inkluderade i EPS- respektive PDF-filen. Upplösningen på bilderna ska vara 300 dpi.

Typsnitt
Typsnitt som används ska vara av typen PostScript Typ 1. Andra typsnitt som TrueType eller CID-kodade typsnitt eller egentillverkade typsnitt rekommenderas inte då dessa ej kan hanteras på ett säkerställt sätt (konvertera dessa till Outlines istället).

Komprimera eller inte
PDF-filer ska ej komprimeras. EPS-filer måste komprimeras innan de överförs. Om du saknar ett komprimeringsprogram rekommenderar vi Winzip för Windows och Stuffit för Mac.

Lämna annonsmaterial:
Du kan lämna annonsmaterial via vår hemsida, via FTP eller via e-post till respektive annonstraffic.

FTP-adress: ftp.svenskamedia.se
Användarnamn: media
Lösenord: svenskamedia

Information du behöver om vi ska producera din annons

Som materiallämnare ansvarar du för att annonsmanus, bilder och logotyper som behövs för att kunna producera annonsen levereras till annonsmottagningen innan utsatt materialstopptid. Om du har ändringar i befintligt annonsmaterial behöver vi information om VAD som ska ändras.

Material som skall produceras och ändringar i befintligt material e-postas till vår materialmottagning. Var tydlig med att ange dina kontaktuppgifter och vilken kund materialet avser.

Manus
Manus ska lämnas skriftligt, så utförligt och detaljerat som möjligt per mail, fax eller post. Med eventuella önskemål om färger, layout, typsnitt mm.

Bilder
Om bilder ska förekomma i annonsen bör dessa levereras som EPS-, JPEG- eller TIFF-bild. Färg- och gråskalebilder bör ha en upplösning på minst 300 dpi i 100% storlek. Ansvar för eventuell kvalitetsförlust vid skalning ligger hos materiallämnaren.

Logotyper
Logotyper som innehåller text bör vara vektoriserade och levereras som PDF-, EPS-fil.

Typsnitt
Vi har tillgång till en mängd olika typsnitt, men har du något eget eller speciellt typsnitt måste du se till att vi har tillgång till detta.

© 2017 Svenska Media Docu AB - A DOCUnordic Company     Tingsgatan 2, 827 32 Ljusdal | Tel 0651-150 50 | Fax 0651-133 33 | www.svenskamedia.se | post@svenskamedia.se