Tidningen CityMark

Tidningen CityMarkMed en annons i Tidningen CityMark når du…

…de hyresgäster i Stockholm, Uppsala, Göteborg och Malmö med omnejd som aktivt söker nya lokaler samt de företag vars kontrakt snart går ut. De kommer löpande under sin beslutsprocess att få Tidningen CityMark. Övriga mottagare är alla större företag i nämnda cityregioner.

… alla som anlitar CityMark i sitt aktiva letande efter nya kontorslokaler i regionerna; Stockholm, Uppsala, Göteborg och Malmö.

… företag som bestämt sig för att byta lokal och står i begrepp att göra nya investeringar. Medelupplaga per nummer ca 15.000 ex. Utgivning 6 gånger per år.

se även www.citymark.se för mer information

TS-kontrollerad upplaga: 39 500 (varav digital publ. 26 700)

Besök CityMarks hemsida!

Besök CityMark Today!

Ladda hem 2017 års prislista!

© 2017 Svenska Media Docu AB - A DOCUnordic Company     Tingsgatan 2, 827 32 Ljusdal | Tel 0651-150 50 | Fax 0651-133 33 | www.svenskamedia.se | post@svenskamedia.se