Policy

Policy för datahantering, integritet och cookies

Svenska Media i Ljusdal AB med dotterbolag (Annonskraft AB och Jakt & Fiskejournalen Sverige AB), nedan kallat Svenska Media, respekterar din integritet och rätten att ha kontroll över dina personuppgifter. Vi kommer att vara öppna med vilken information vi samlar in och varför, och vi kommer skydda den på ett så säkert sätt som möjligt.

Vi uppmuntrar dig att läsa igenom informationen noggrant. Om du har några frågor om hur dina personuppgifter hanteras är du välkommen att kontakta oss. Våra kontaktuppgifter finns i slutet av denna informationstext.

1. Inledning
Denna informationstext förklarar hur Svenska Media hanterar dina personuppgifter och vilka rättigheter du har. Informationen vänder sig till dig som är:
• Prenumerant på någon av våra tidningar, är mottagare av våra nyhetsbrev, eller användare av våra webbsidor, appar eller sociala medier samt deltar i våra marknadsaktiviteter eller kundundersökningar
• Mottagare av våra konceptmedia
• Mottagare av våra b2b-media.
• Annonsör eller har varit annonsör alternativt som vi bedömt borde vara intresserad av våra titlar, information och tjänster (Prospekt)

2. Vad är personuppgifter?
Personuppgifter är all information som direkt eller indirekt kan kopplas till dig, exempel på personuppgifter vi samlar in är ditt namn, ev. titel, kontaktuppgifter till dig som telefonnummer, adress och e-postadress.
Svenska Media kan komma att uppdatera dina uppgifter från andra offentliga register om det är nödvändigt för att upprätthålla gos registervård.

3. Vilka personuppgifter hanterar vi om dig och varför?
I det här avsnittet förklarar vi hur dina personuppgifter används för att vi ska kunna ge dig relevanta upplevelser, tjänster och erbjudanden.

3.1 När du prenumererar på någon av våra tidningar, är mottagare av våra nyhetsbrev, eller användare av våra webbsidor, appar eller sociala medier samt deltar i våra marknadsaktiviteter eller kundundersökningar.

När du prenumererar på någon av våra tidningar, är mottagare av våra nyhetsbrev, eller användare av våra webbsidor, appar eller sociala medier samt deltar i våra marknadsaktiviteter eller kundundersökningar hanterar vi följande uppgifter som du själv eller genom cookies lämnar till oss:
• Namn, adress, telefonnummer, e-post, IP-adress.

Vi hanterar dina personuppgifter för att:
• Identifiera, hantera och leverera det du har köpt i enlighet med våra prenumerationsavtal.
• Ta betalt för prenumerationen.
• Hantera och leverera det du har beställt i enlighet med samtyckesformulär.
• För att möjliggöra relevant, riktad marknadskommunikation, marknadsföring, produktinformation, branschnyheter, erbjudanden/tjänster
• Utveckla våra varumärken i enlighet med resultat i kundundersökningar samt leverera pris/produkter/info till vinnare/deltagare i tävlingar eller annan marknadsaktivitet.
Grund för hanteringen: Vi hanterar dina personuppgifter med stöd i fullgörande av avtal när vi tillhandahåller prenumerationen. Samtycke när du använder våra webbplatser, appar eller sociala medier som samlas in genom cookies alt via ett separat samtyckesformulär. Stöd av intresseavvägning när vi har ett berättigat intresse att använda dina uppgifter för att marknadsföra våra tjänster samt säkerställa betalning.

3.2 När du är mottagare av vårt konceptmedia
Svenska Media samarbetar, gällande våra konceptmedia, med övriga koncernföretag avseende adresser/persondata som används för att skicka tidningar/direktmarknadsföring till företag/personer i egenskap av sina branschtillhörigheter/funktioner/yrkesroller på företag/ organisationer. Persondata/adresser har sitt ursprung i de närstående bolagens kartläggning av professionella marknader som exempelvis Byggprojekt, Kommersiell hyresmarknad och Omsorgsmarknad.
När du är mottagare av våra konceptmedia, Byggfakta, Omtanke, Citymark, BabyBox-och BabyBagmagasinen, Villabladet samt Villafakta så hänvisar vi till de tillhörande företagens policy.
• Byggfakta.se (Byggfakta, Villabladet, Villafakta)
• SSil.se (Tidningen Omtanke)
• Citymark.se (Citymark)
• NFG.se (BabyBox och BabyBagMagasinen)

3.3 När du är mottagare av vårt B2B-media.
När du är mottagare av våra B2B-media, (Byggvärlden, Åkeri & Entreprenad, Hotell & Restaurang) hanterar vi följande uppgifter från UC, Bisnode samt mässregister:
• Namn, organisationsnummer, adress, telefonnummer, e-post.

Vi hanterar dina personuppgifter för att:
• Identifiera dig som mottagare
• Underlätta affärer mellan företag som på något sätt är relaterade till respektive bransch.
• För att möjliggöra relevant, riktad marknadskommunikation, marknadsföring, produktinformation, branschnyheter, erbjudanden inom respektive b2b-bransch. Kan i sig tex. Bidra till ökad kompentens, insikt i nya lösningar och inspiration.

Grund för hanteringen: Vi hanterar dina personuppgifter utifrån stöd av intresseavvägning dvs att branschnytta där väger tyngre än den registrerades intresse av skydd mot kränkning av den personliga integriteten.

3.4 När du är eller har varit annonsör alternativt som vi bedömt borde vara intresserad av våra titlar, information och tjänster (Prospekt)
När du är eller varit annonsör samt blivit bedömd som prospekt, hanterar vi följande uppgifter:
• Namn, Företagsnamn, adress, telefonnummer, e-post.

Vi hanterar dina personuppgifter för att:
• Identifiera dig som annonsör
• Ta betalt för annons/marknadsaktiviteterna.
• Hantera och leverera det du har köpt i enlighet med våra orderavtal.
• Marknadsföra våra tjänster och produkter, t ex via e-post och sms

Grund för hanteringen: Vi hanterar dina personuppgifter med stöd i fullgörande av avtal när vi tillhandahåller avtalad annonsering samt betalning av densamma, med stöd av intresseavvägning när vi har ett berättigat intresse att använda dina uppgifter för att marknadsföra våra tjänster samt prospektinsamling.

4. Hur länge vi sparar dina personuppgifter?
Vi lagrar dina personuppgifter så länge som det är nödvändigt för att uppfylla ändamålen med behandlingen, eller så länge som vi måste lagra dem enligt lag. Därefter avlägsnas eller avidentifieras dina uppgifter på ett säkert sätt.

5. Information som kan lämnas ut
Utöver att information enligt ovan beskrivna ändamål kan överlåtas till tredje part så som företagskunder och partners, finns även andra fall där vi kan dela med oss av information till andra företag som behandlar data på våra vägnar för att vi ska kunna utföra våra tjänster, t.ex. analys, distribution eller andra tjänster för att upprätthålla och tillämpa våra användarvillkor och leveransvillkor. Vid all hantering av personuppgifter iakttas dock alltid hög säkerhet och sekretess.
Svenska Media samarbetar endast med personuppgiftsbiträden som behandlar personuppgifter inom EU/EES eller som upprätthåller samma skyddsnivå som GDPR föreskriver.

6. Om cookies
När du använder vår webbplats eller appar kan det hända att personuppgifter samlas in via t.ex. cookies. Detta görs dock endast via ett separat samtycke. Om din webbläsare (eller annan motsvarande utrustning vid anropande av en webbplats) är inställd att tillåta cookies när du besöker Webbplatsen, anses du därigenom ha lämnat sitt samtycke till sådan användning. Då lagras informationen om din användning och vilka sidor som besöks. Det kan vara teknisk information om din enhet och internetuppkoppling såsom operativsystem, webbläsarversion, IP-adress, cookies och unika identifierare. Vid besök på våra webbplatser där våra tjänster tillhandahålls, kan olika tekniker användas för att känna igen dig i syfte att lära oss mer om våra användare. Detta kan ske direkt eller genom användning av teknik från tredje part

7. Dina rättigheter och val
Du har rättigheter när det gäller dina personuppgifter och du har möjlighet att påverka din information och vad som sparas. Svenska Media kommer på eget eller kundens initiativ att rätta uppgifter som upptäcks vara felaktiga. Du kan även närsomhelst begära att dina uppgifter raderas eller att dess användning begränsas* genom att kontakta oss (för kontaktvägar se paragraf 8 -Kontaktuppgifter). Om du anser att dina rättigheter inte respekteras av oss får du gärna kontakta Svenska Media eller så kan du höra av dig till Integritetsskyddsmyndigheten ([email protected]). Du kan när som helst avstå (helt eller delvis) från att ta emot marknadsföringskommunikation från oss genom att kontakta oss eller genom att avregistrera dig från vidare kommunikation i e-post och SMS som vi skickar dig. Du är alltid välkommen att kontakta vår kundtjänst för att få hjälp att ändra vilken sorts kommunikation du vill ha eller tacka nej till vår kommunikation.
*Vi erbjuder vad vi kallar skräddarsydda begränsningar – på dina villkor, enligt dina önskemål. Vi informerar också gärna om den nytta och de effekter dina val medför.

8. Kontaktuppgifter:
För ytterligare information om personuppgiftshantering eller om du har frågor, är du välkommen att kontakta oss på:

Svenska Media i Ljusdal AB
Tingsgatan 2
Sweden 827 32 Ljusdal
Org.nr: 556625-6425

Telefonnummer: 0651-55 25 00
E-post: [email protected]